Dlouhý Most
Obec Dlouhý Most

CZECHPOINT

czech point

Od ledna 2010 je na OÚ Dlouhý Most zřízeno pracoviště CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), určené pro snadnější komunikaci občanů s veřejnou správou, podrobnosti najdete na internetové adrese www.czechpoint.cz.

Pracoviště Czechpoint v současnosti nabízí:

 1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Výstup: ověřený výpis z Katastru nemovitostí
 • Žadatel: kdokoliv
 • Žadatel musí vědět: katasrální území, číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo
 • Potřebné doklady: žádné
 • Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 • Nahlédnutí do katastru nemovitostí je možné na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz  
 • ! výstupem je pouze výpis z katastru nemovitostí, originální katastrální mapu je možné získat pouze na pracovišti Katastrálního úřadu. 

 2. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • Výstup: ověřený výpis z Obchodního rejstříku (úplný nebo aktuálně platný)
 • Žadatel: kdokoliv
 • Žadatel musí vědět: IČO (identifikační číslo) subjektu
 • Potřebné doklady: žádné
 • Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 • Nahlédnutí do obchodního rejstříku je možné na adrese http://www.justice.cz

 3. VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • Výstup: ověřený výpis z Živnostenského rejstříku
 • Žadatel: kdokoliv
 • Žadatel musí vědět: IČO (identifikační číslo) subjektu
 • Potřebné doklady: žádné
 • Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 • Nahlédnutí do živnostenského rejstříku je možné na adrese http://www.rzp.cz

4. PŘÍJEM PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA § 72

 • Žadatel: kdokoliv          
 • Potřebné doklady: platný občanský průkaz nebo cestovní pas

 • Číslo registračního tiketu v případě elektronického vyplnění registračního formuláře na webu Hospodářské komory (http://formulare.komora.cz/eforms)
 • Poplatek: 1050,- Kč
 • Poznámka: Pracoviště Czechpoint je pouze zprostředkovatelem pro podání žádosti tj. neprovádí kontrolu správnosti a úplnosti podání.

5. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ    

 • Výstup: ověřený výpis z Rejstříku trestů
 • Žadatel: osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě písemné ověřené plné moci
 • Potřebné doklady: platný občanský průkaz nebo pas
 • Poplatek: 50,- Kč
 • Poznámka: V některých případech není možné vyřídit žádost na počkání, žadateli je vytisknuta žádost o manuální zpracování a výpis je poté zaslán žadateli poštou.

6. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

 • Výstup: ověřený výpis z Centrálního registru řidičů
 • Žadatel: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • Potřebné doklady: platný občanský průkaz nebo pas
 • Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 • Poznámka: Výpis nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

7. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

 • Výstup: ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Žadatel: kdokoliv
 • Žadatel musí vědět: IČO subjektu
 • Potřebné doklady: žádné
 • Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 • Nahlédnutí do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů na http://www.isvz.cz

8. PODÁNÍ DO REGISTRU ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ ISOH

 • Výstup:
  • Registrace a vydání přístupových údajů do systému evidence autovraků
  • Změna v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
  • Vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu
 • Žadatel:
  • statutární orgán organizace, příp. kontaktní osoba s plnou mocí statutárního orgánu
  • Žadatel musí vědět: IČO subjektu
  • Potřebné doklady: platný občanský průkaz nebo pas
 • Poplatek:

9. VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

 • Výstup: ověřený výpis z Insolvenčního rejstříku
 • Žadatel: kdokoliv
 • Žadatel musí vědět: IĆO subjektu nebo identifikační údaje konkrétní osoby
 • Potřebné doklady: žádné
 • Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 • Nahlédnutí do insolvenčního seznamu na http://isir.justice.cz  

10. AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

a) Výstup: Převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby
Žadatel: kdokoliv
 • Žadatel požádá o vydání výstupu konverze na CD/DVD nebo zaslání do tzv. Úschovny 
 • Poplatek: 30,- kč za každou stránku dokumentu
b) Výstup: Převedení dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby
Žadatel: kdokoliv
 • Žadatel musí přinést CD/DVD s dokumentem, nebo potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny
 • Poplatek: 30,- Kč za každou stránku dokumentu   

11. DATOVÉ SCHRÁNKY

Výstup:

 • Podání žádosti o zřízení DS
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových - 200,- Kč
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0