Dlouhý Most
Obec Dlouhý Most

Co vyřídím na OÚ

Co vyřídím na Obecním úřadě Dlouhý Most?

Vidimace a legalizace

  • Ověřování shody opisu listiny s originálem a ověřování pravosti podpisu na listině.

  • žadatel předloží platný občanský průkaz, ověřovanou listinu   - poplatek 30,- Kč

Přihlášení k trvalému pobytu

  • K žádosti žadatel předloží platný občanský průkaz, vyplní přihlašovací lístek, doloží vlastnictví bytu nebo domu, nebo předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením místa trvalého pobytu.
  • Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, kdy oprávněná osoby potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem OÚ.
  • poplatek 50,- Kč

Agendy CZECH-POINT

  • Více informací v samostatné položce CZECHPOINT

Placení místních poplatků a dalších úhrad

Místní poplatek ze psa  - Dle vyhlášky o místním poplatku ze psů č. 1/2011 ve výši   130,- Kč za každého psa - poplatek splatny k 31.3. kalendářního roku

Úhrada svozu a likvidace komunálního odpadu na území obce - dle platného ceníku - splatná k 31.3. kalendářního roku

Pronájem hrobových míst - ve výši 300,- Kč za období 2015-2020 splatný k 30.6.2015

Vztahuje se na dřeviny s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm nebo souviské keřové porosty nad  celkovou plochu 40m2

Žádost o povolení kácení dřevin zde ke stažení

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Vztahuje se na žádosti o povolení uložení inženýrských sítí do místní komunikace ve vlastnictví obce Dlouhý Most

Žádost o zvláštní užívání komunikace zde ke stažení

Žádost o zvláštní užívání komunikace

Aktuální teplota

2.10.2022 10:59

Aktuální teplota:

11,7 °C

Vlhkost:

88,9 %

Rosný bod:

9,9 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní rozhlas