Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
06.02.2018

Smlouva o nájmu nebytových prostor

NS 1/2018

4 500,00 CZK Čtyřitisícepětset

Tomáš Liška

Obec Dlouhý Most

06.02.2018

Smlouva o připojení odběrného místa

S 4121361668

12 500,00 CZK Dvanácttisícpětset

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Dlouhý Most

06.02.2018

Smlouva o připojení odběrného místa

S 4121361669

12 500,00 CZK Dvanácttisícpětset

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Dlouhý Most

06.02.2018

Smlouva o připojení odběrného místa

S 4121361663

12 500,00 CZK Dvanácttisícpětset

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Dlouhý Most

06.02.2018

Smlouva o připojení odběrného místa

S4121361667

12 500,00 CZK Dvanácttisícpětset

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Dlouhý Most

08.01.2018

Smlouva o dílo

SoD 4/2017

Nula

Obec Dlouhý Most

Monika Titěrová

22.12.2017

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB

SoBSVB 1/2017

1 000,00 CZK Jedentisíc

Obec Dlouhý Most

Miroslav Eliáš

20.12.2017

Kupní smlouva

S 3/2017

85 127,00 CZK Osmdesátpěttisíchstodvacetsedm

Obec Dlouhý Most

PROGRES SERVIS SIBŘINA

18.12.2017

Darovací smlouva

DS 1/2017

Nula

Obec Dlouhý Most

Škoda Václav, Škoda Přemysl,manželé Nachtnéblovi

15.12.2017

Kupní smlouva

KS 2/2017

20 000,00 CZK Dvacettisíc

Obec Dlouhý Most

Richard Janko

22.11.2017

Smlouva o dílo 7-0847

SoD 3/2017

537 767,00 CZK Pětsettřicetsedmsedmsetšedesátsedm

PORR a.s.

Obec Dlouhý Most

21.11.2017

Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/1157/2017

S 8/2017

42 000,00 CZK čtyřicetdvatisíc

Liberecký kraj

Obec Dlouhý Most

14.11.2017

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

SoVB č. IV-12-4014411/VB/02

6 050,00 CZK šesttisícpadesát

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Dlouhý Most

12.10.2017

Plánovací smlouva

S 7/2017

Nula

Václav,Květa,Přemysl Škodovi

Obec Dlouhý Most

26.09.2017

Smlouva o návratné finanční výpomoci

S 6/2017

12 000,00 CZK Dvanácttisíc

Lubomír a Marta Skočdopolovi

Obec Dlouhý Most

22.09.2017

Plánovací smlouva

PS 1/2017

291 500,00 CZK Dvěstědevadesátjednatisícpětset

Tichý,Bujárek,Plíhal,Maršálková,Kovač,Kovačová,Čechová

Obec Dlouhý Most

20.09.2017

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007589/VB/003

SoBSVB IP-12-4007589/VB/003

2 000,00 CZK Dvatisíce

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Dlouhý Most

20.09.2017

Smlouva o dílo

SoD 2/2017

nula

PK PAMA, s.r.o.

Obec Dlouhý Most

25.08.2017

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

S 201710335

nula

One Energy One Mobile, a.s.,Ostrava

Obec Dlouhý Most

07.08.2017

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4014809/002

SoVB č. IV-12-4014809/002

2 000,00 CZK Dvatisíce

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Dlouhý Most

19.07.2017

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

S 170403

18 060,00 CZK Osmnácttisícšedesát

Obec Dlouhý Most

Nadace Ivana Dejmala

11.07.2017

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

1 450 116,00 CZK Jedenmilionpětsetpadesátjednatisíctřistadvacetdevět

Obec Dlouhý Most

Linhart spol. s.r.o.

03.07.2017

Smlouva o evidenci zaknihovaných cenných papírů

S 2/2017

Neuvedeno

Obec Dlouhý Most

Československá obchodní banka

28.06.2017

Nájemní smlouva

NS 4/2017

100,00 CZK Jednosto

Obec Dlouhý Most

Radek a Martina Hatzelovi

12.06.2017

Smlouva o nájmu nebytových prostor

NS 3/2017

5 500,00 CZK Pěttisícpětset

Obec Dlouhý Most

HYMY, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: