Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

czech point

Od ledna 2010 je na OÚ Dlouhý Most zřízeno pracoviště CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), určené pro snadnější komunikaci občanů s veřejnou správou, podrobnosti najdete na internetové adrese www.czechpoint.cz.

Pracoviště Czechpoint v současnosti nabízí:

 1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

          Výstup: ověřený výpis z Katastru nemovitostí
          Žadatel: kdokoliv
          Žadatel musí vědět: katasrální území, číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo
          Potřebné doklady: žádné
          Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 
            Nahlédnutí do katastru nemovitostí je možné na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz  
           ! výstupem je pouze výpis z katastru nemovitostí, originální katastrální mapu je možné získat
                  pouze na pracovišti Katastrálního úřadu. 
 

 2. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

          Výstup: ověřený výpis z Obchodního rejstříku (úplný nebo aktuálně platný)
          Žadatel: kdokoliv
          Žadatel musí vědět: IČO (identifikační číslo) subjektu
          Potřebné doklady: žádné
          Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 
             Nahlédnutí do obchodního rejstříku je možné na adrese http://www.justice.cz
 

 3. VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

          Výstup: ověřený výpis z Živnostenského rejstříku
          Žadatel: kdokoliv
          Žadatel musí vědět: IČO (identifikační číslo) subjektu
          Potřebné doklady: žádné
          Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 
             Nahlédnutí do živnostenského rejstříku je možné na adrese http://www.rzp.cz
 
4. PŘÍJEM PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA § 72
 
          Žadatel: kdokoliv          
          Potřebné doklady: platný občanský průkaz nebo cestovní pas
                 Číslo registračního tiketu v případě elektronického vyplnění registračního
                 formuláře na webu Hosodářské komory (http://formulare.komora.cz/eforms)
          Poplatek: 1050,- Kč
        
            Poznámka: Pracoviště Czechpoint je pouze zprostředkovatelem pro podání žádosti tj. neprovádí
                                  kontrolu správnosti a úplnosti podání.
 
5. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
         
          Výstup: ověřený výpis z Rejstříku trestů
          Žadatel: osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě písemné ověřené
                      plné moci
          Potřebné doklady: platný občanský průkaz nebo pas
          Poplatek: 50,- Kč
 
            Poznámka: V některých případech není možné vyřídit žádost na počkání, žadateli je vytisknuta žádost
                                  o manuální zpracování a výpis je poté zaslán žadateli poštou.
 

6. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

          Výstup: ověřený výpis z Centrálního registru řidičů
          Žadatel: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené
                      plné moci
          Potřebné doklady: platný občanský průkaz nebo pas
          Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 
             Poznámka: Výpis nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

 

7. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

          Výstup: ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
          Žadatel: kdokoliv
          Žadatel musí vědět: IČO subjektu
          Potřebné doklady: žádné
          Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 
             Nahlédnutí do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů na http://www.isvz.cz
 
8. PODÁNÍ DO REGISTRU ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ ISOH
 
         Výstup: - Registrace a vydání přístupových údajů do systému evidence autovraků
                     - Změna v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
                     - Vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu
          Žadatel: statutární orgán organizace, příp. kontaktní osoba s plnou mocí statutárního
                      orgánu
          Žadatel musí vědět: IČO subjektu
          Potřebné doklady: platný občanský průkaz nebo pas
          Poplatek:
 
9. VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU
 
          Výstup: ověřený výpis z Insolvenčního rejstříku
          Žadatel: kdokoliv
          Žadatel musí vědět: IĆO subjektu nebo identifikační údaje konkrétní osoby
          Potřebné doklady: žádné
          Poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 
              Nahlédnutí do insolvenčního seznamu na http://isir.justice.cz  
 
 
10. AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ
 
      a) Výstup: Převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby
          Žadatel: kdokoliv
          Žadatel požádá o vydání výstupu konverze na CD/DVD nebo zaslání do tzv.
                      Úschovny 
          Poplatek: 30,- kč za každou stránku dokumentu
      
       b) Výstup: Převedení dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby
           Žadatel: kdokoliv
           Žadatel musí přinést CD/DVD s dokumentem, nebo potvrzení o vložení dokumentu
                      do Úschovny
           Poplatek: 30,- Kč za každou stránku dokumentu   

 

11. DATOVÉ SCHRÁNKY

          Výstup: - Podání žádosti o zřízení DS
                      - Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových -
                              200,- Kč
                      - Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
                      - Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
                      - Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
                      - Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
                      - Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
                      - Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost