Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Co vyřídím na Obecním úřadě Dlouhý Most?

 

 • Vidimace a legalizace
  Ověřování shody opisu listiny s originálem a ověřování pravosti podpisu na listině.

            - žadatel předloží platný občanský průkaz, ověřovanou listinu   - poplatek 30,- Kš

 • Přihlášení k trvalému pobytu
  K žádosti žadatel předloží platný občanský průkaz, vyplní přihlašovací lístek, doloží vlastnictví bytu nebo domu, nebo předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, kdy oprávněná osoby potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem OÚ.

            - poplatek 50,- Kč

 • Agendy CZECH-POINT

      Více informací v samostatné položce CZECHPOINT

 •  Placení místních poplatků a dalších úhrad

 Místní poplatek ze psa  - Dle vyhlášky o místním poplatku ze psů č. 1/2011 ve výši   130,- Kč za každého psa - poplatek splatny k 31.3. kalendářního roku

 Úhrada svozu a likvidace komunálního odpadu na území obce - dle platného ceníku - splatná k 31.3. kalendářního roku

Ceník 2021

Ceník 2020

Ceník 2019

Ceník 2018

Ceník 2017

Ceník 2016            

Ceník 2015

 

Pronájem hrobových míst - ve výši 300,- Kč za období 2015-2020 splatný      k 30.6.2015

 

Vztahuje se na dřeviny s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm nebo souviské keřové porosty nad  celkovou plochu 40m2

           Žádost o povolení kácení dřevin zde ke stažení

 •  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Vztahuje se na žádosti o povolení uložení inženýrských sítí do místní komunikace ve vlastnictví obce Dlouhý Most

           Žádost o zvláštní užívání komunikace zde ke stažení

 •  Žádost o zvláštní užívání komunikace