Navigace

Obsah

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
20.10.2020

Licenční smlouva

S VP 2020 166075

1 137,88 CZK Jedentisíchstotřicetsed

OSA

Obec Dlouhý Most

16.10.2020

Smlouva o dílo

SoD 4/2020

nula

Farma "Boží voda"

Obec Dlouhý Most

07.10.2020

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB služebnosti

SoBS VB 2/2020

1 000,00 CZK Jedentisíc

Luboš Růžička

Obec Dlouhý Most

18.09.2020

Smlouva o zajištění a provozu SSl certifikátu

SSL - 14 - 09 - 2020

1 490,00 CZK Jedentisícčtyřistadevadesát

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dlouhý Most

08.09.2020

Kupní smlouva

KS 4592/ULB/2020

21 590,00 CZK Dvacetjednatisíchpětsetdevadesát

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Obec Dlouhý Most

07.07.2020

Smlouva o dílo

SoD 2/2020

330 827,00 EUR Třistatřicettisícosmsetdvacetsedm

Zikuda

Obec Dlouhý Most

02.06.2020

Smlouva o dílo

SoD 01/2020

88 000,00 CZK osmdesátosmtisíc

Ing.Stanislav Zahradník

Obec Dlouhý Most

25.05.2020

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB služebnosti

SoBS VB 1/2020

3 200,00 CZK třitisícedvěstě

Pavel a Ludmila Peklákovi

Obec Dlouhý Most

21.05.2020

Nájemní smlouva

NS 1/2020

1 200,00 CZK Jedentisícdvěstě

Klier

Obec Dlouhý Most

20.05.2020

Příkazní smlouva

PřS 1/2020

72 600,00 CZK Seddesátdvatisícšestset

Ing.Jiří Sluka

Obec Dlouhý Most

30.04.2020

Smlouva o zpracování osobních údajů

S 4/2020

nula

TopGis, s.r.o.

Obec Dlouhý Most

30.04.2020

Smlouva o dílo

SoD 1/2020

90 750,00 CZK Devadesáttisíchsedmsetpadesát

SAUL, s.r.o.

Obec Dlouhý Most

17.04.2020

Smlouva o administraci projektu

S 3/2020

35 000,00 CZK Třicetpěttisíc

TENDRA SPOL. S R.O.

Obec Dlouhý Most

07.04.2020

Smlouva o dílo

1

2 154 683,98 EUR Dvamilionystopadesátčtyřitisícešestsetosmdesáttři

REN-LOK

Obec Dlouhý Most

07.04.2020

Hromadná licenční smlouva

S VP 2020 59963

6 381,30 CZK Šesttisíctřistaosmdesátjednacelých třicetn

OSA

Obec Dlouhý Most

31.03.2020

Darovací smlouva

DS 1/2020

4 500,00 CZK čtyřitisícepětset

HOSPIC sv. Zdislavy

Obec Dlouhý Most

18.03.2020

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

IV-12-4017476/002

3 400,00 CZK Třitisícečtyřista

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Dlouhý Most

17.03.2020

Smlouva o připojení odběrného místa

20 SOP 01 4121624709

12 500,00 CZK dvanácttisíchpětset

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Dlouhý Most

17.03.2020

Smlouva o připojení odběrného místa

20 SOP 01 4121624802

12 500,00 CZK dvanácttisícpětset

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Dlouhý Most

17.03.2020

Smlouva o připojení odběrného místa

20 SOP 01 4121624718

12 500,00 CZK dvanácttisíchpětset

ČEZ Distribuce, a.s.

Obec Dlouhý Most

17.03.2020

Smlouva o připojení odb. místa č. 817

20 SOP 01 4121624817

16 000,00 CZK šestnácttisích

ČEZ Distribuce

Obec Dlouhý Most

05.03.2020

Smlouva o zřízení VB

SoVB č. IV-12-4017684/vb/2

7 300,00 CZK Sedmtisíctřista

Elmos, s.r.o.

Obec Dlouhý Most

22.01.2020

Smlouva S 029/01/2020

S 029/01/2020

4 250,00 CZK čtyřitisícedvěstěpadesát

Sdružení obcí Libereckého kraje

Obec Dlouhý Most

16.01.2020

Cenová příloha 2020

CP 2020

FCC Liberec

Obec Dlouhý Most

15.01.2020

Dodatek k rámcové smlouvě

12/2020

3 000,00 CZK Třitisíce

Krajská vědecká knihovna

Obec Dlouhý Most

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: